De Lofstem

Het Chr. Gemengd Koor “De Lofstem” te Hardinxveld-Giessendam is opgericht in 1937 en bestaat dus al meer dan 80 jaar. Het is een interkerkelijk koor met leden uit ongeveer 9 verschillende kerken in Hardinxveld en daarbuiten. Sinds 30 augustus 2011 is Carola Loeve onze inspirerende dirigent.

De repetities zijn in het bijgebouw van de PKN Geref.Kerk Boven-Hardinxveld, Jan Steenstraat 5 te Hardinxveld-Giessendam. Wij repeteren op de dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, onderbroken door een pauze waarbij koffie en thee wordt geschonken.

Ons motto is: iedereen is welkom.

We zijn een koor met een gezellige en open sfeer, waar iedereen zijn of haar inbreng kan geven. We geven ongeveer 5 à 6 optredens per jaar en gemiddeld eens per 3 jaar geven we een concert of werken we mee aan een groter project, bijv. in samenwerking met een ander koor.

Ons repertoire is zeer wisselend qua stijl, van klassiek tot opwekking, maar de teksten wel allemaal met de christelijke grondslag. Meestal zingen we Nederlands of Engels, soms ook Duits of Latijn.

De contributie bedraag 15 euro per maand en wordt betaald via overboeking.